La Sicilia del III sec. a.C.: Storia, Archeologia, Numismatica