Către o Europa unită. Reductio ad unum sau integrare prin respectarea istoriei şi a specificului naţional şi regional?