Analisi di serie storiche finanziarie in basi di wavelets