Produzione di PSTs in cloni di Alexandrium minutum: confronto fra colture in assenza e in presenza di batteri