L’italiano insegnato creativamente, a cura di Maria Załęska, Warszawa, Katedra Italianistyki Uniwersytet Warszawski, 2015, 256 p.