Diagnosi differenziata mediante teletermografia accoppiata alle NIR