Spirani diisossazolinici. Nota IV. Sintesi e struttura della 3,3'-dimetil-5,5'-spiro-2,2'-diisossazolina